Werkwijze

YES & You is een dynamische, professionele organisatie die een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen
heeft en het zijn van een betekenisvolle zorgaanbieder beoogd. YES & You wil duurzame zorg leveren.
Vanuit onze visie zijn wij ervan overtuigd dat voor de zorgvrager aansluiting gevonden moet worden met de maatschappij.
De ontwikkeling en veiligheid van het individu staan hierbij centraal.
Na een observatieperiode zoeken wij middels ‘zorg op maat’ samen met de cliënt de aansluiting
met de individuele mogelijkheden en het best maatschappelijk haalbare.

YES & You levert een bijdrage aan de kwaliteit van het leven van mensen met psychiatrische, maatschappelijke
en/ of sociaal emotionele problematieken, wel of niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

YES & You heeft een originele, ‘eigenwijze’ visie op de ondersteuning van mensen naar zelfredzaamheid.
Vanuit een transparante en efficiënte werkwijze – waarbij we, waar nodig, de samenwerking met diverse
partijen opzoeken – bepalen wij concrete doelstellingen.
Dit zijn minimale vereisten voor een optimaal ontwikkelklimaat voor de cliënt.

YES & You werkt vanuit een Slim Systematiek.
Dit houdt in dat samen met de cliënt en eventueel andere benodigde partijen, zoals plaatsende instanties en/of familie,
samengewerkt wordt aan concrete, realistische en haalbare doelen vanuit specifieke kernwaarden.
Hierbij wordt tevens inzichtelijk gemaakt binnen welke tijdsperiode dit bewerkstelligd gaat worden.
Met het tijdsgebonden begeleidingstraject is YES & You continue dynamisch bezig en staat de ontwikkeling van de cliënt voorop.
Er wordt een duidelijke begeleidingscyclus gehanteerd, waardoor kwaliteit en duurzaamheid gewaarborgd wordt.

De intakefase
Aanmeldingen kunnen gedaan worden door het wijkteam, zorgvrager, netwerkpartner, familielid.
Dit kan zowel telefonisch als via de mail, maar ook fysiek op ons kantoor.
Er wordt een intakegesprek ingepland met zorgvrager om de hulpvraag in kaart te brengen.
Tijdens de intake wordt meteen gekeken of er een klik is met de begeleider van YES & You en de zorgvrager.
Wanneer er samen besloten is om te starten zal er een zorgtoewijzing van de gemeente volgen.
YES & You biedt zorgverlening die valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Samenwerken
Onze cliënten hebben vaak een gecompliceerd web aan diverse problematieken, meestal op meerdere gebieden.
Denk hierbij aan; wonen, werken, algemene dagelijkse levensverrichtingen, sociale contacten, financiën.
YES & You coördineert de zorg en stemt af met diverse samenwerkingspartners, zowel in de zorgketen
als betrokkenen in het netwerk van de hulpvrager. Ook werken wij samen met lokale ondernemers, zorgverleners
en betrokken gemeenten om de zorg duurzaam en flexibel te maken. Zodoende fungeert YES & You als de ‘spin in het web’.
Samen met onze samenwerkingspartners zal YES & You een voorloper zijn in innovatieve zorgaanpak.
Hierdoor gaan wij mee met de ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg.