wachtlijsten:


Yes & You hanteert geen wachtlijst

klachtenregeling:

De medewerkers van Yes & You moeten hun werk zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat je daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier van begeleiden of over het niet nakomen van afspraken, etc. Als dit zo is, zou het goed zijn als je dit met betreffende medewerker bespreekt. Maar als dit niet lukt of als jullie er niet uitkomen dan kan je een klacht indienen. Klacht indienen: Per mail: info@yes-you.nl Bel of app naar Jessica Badloe, de directeur van Yes & You: 06-45313970 Wil je hier hulp bij of kom je er ook met Jessica niet uit dan kan je contact opnemen met het klachtenportaal zorg door op deze link te klikken.Hier kunt u onze documenten vinden met betrekking tot onze klachtenregeling en het klachten jaarverslag. Klachtenregeling:  PDF klachtenregeling Klachten jaarverslag 2019: PDF jaarverslag

Privacy reglement:


Yes & You verwerkt de gegevens van cliënten en klanten volgens de wettelijk vastgestelde regels. Hoe wij met deze gegevens omgaan lees je in het privacyreglement